• Du sparer på udgiften til revisor
  • Du slipper for tidskrævende regnskabsopgaver og den dårlige samvittighed, der tit knytter sig til dem…
  • Bogholderiet vil altid være afstemt og ajourført – det giver overblik
  • Bedre likviditet ved løbende fakturering og effektive rykkerprocedurer
  • Du behøver ikke fastansat personale – jeg arbejder efter timepris